Xứ Phật Huyền Bí – Hồi Ký Này Của Tu Sĩ Yogananda

Xứ Phật Huyền Bí – Hồi Ký Này Của Tu Sĩ Yogananda

Xứ Phật Huyền Bí – Hồi Ký Này Của Tu Sĩ Yogananda

Quyển hồi ký này của tu sĩ Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về các bậc thánh nhân, hiền triết Ấn Độ. Không phải nó được viết ra bởi một ký giả hay văn sĩ ngoại quốc, mà bởi một tác giả cùng một nòi giống và cùng một nền giáo dục tâm linh với những người mà ông mô tả. Nói tóm lại, đây là một quyển sách của một người Yogi viết về những người Yogi.

Dưới hình thức một truyện tường thuật của một nhân chứng tiết lộ cho bạn biết cuộc đời và các quyền năng lạ lùng của những bậc hiền giả của xứ Ấn Độ hiện nay, quyển sách này có một tầm quan trọng rất lớn vượt qua cả thời gian. Bạn sẽ có dịp thưởng thức những câu chuyện đầy thi vị về cuộc đời của tu sĩ Yogananda mà bản thân tác giả từng có hân hạnh được gặp ở Ấn Độ và Hoa Kỳ. Tin rằng là bạn sẽ dành cho cuốn sách này một sự phán đoán tương xứng với giá trị của nó, vì đây là một trong những tập tài liệu đã biểu lộ một cách hoàn toàn nhất tinh thần của người Ấn và phơi bày những kho tàng tâm linh quý báu của xứ Ấn Độ, một tài liệu chưa từng được công bố ở các nước Tây Phương và trên thế giới.

Cuốn sách này được dịch từ nguyên tác Autobiographe D’un Yogi của Yogananda.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right