Xứ Bắc Kỳ Ngày Nay – Henri Cucherousset

Xứ Bắc Kỳ Ngày Nay – Henri Cucherousset

Xứ Bắc Kỳ Ngày Nay – Henri Cucherousset

Cuốn sách Xứ Bắc Kỳ ngày nay do tác giả Henri Cucherousset biên soạn và được dịch bởi Trần Văn Quang là một cuốn sách miêu tả về tình hình Bắc Kỳ đầu thế kỉ 20; vấn đề chính trị (Nền bảo hộ của Pháp), kinh tế, giáo dục, giao thông vận tải, thương nghiệp, y tế, công nông nghiệp.

leaf-right
leaf-right