Xem Tướng Lấy Theo Lối Tàu – Thư Viện PDF

Xem Tướng Lấy Theo Lối Tàu – Thư Viện PDF

Xem Tướng Lấy Theo Lối Tàu – Thư Viện PDF

Cuốn sách “Xem Tướng Lấy Theo Lối Tàu” của tác giả Tú Can sẽ giúp chúng ta trả lời các câu hỏi: Ta lấy người đó có nên không, người đó có phúc tướng không?Thọ hay yểu, có trở nên giàu có, có phú quý được không?có nên đi xa chuyển này hay không?Việc dự định làm thành hay bại, lợi ít hay lợi nhiều?Sinh con trai hay sinh con gái?…, chính vì vậy, sau nhiều năm nghiên cứu về khoa xem tướng của Tàu, tác giả đã viết nên cuốn sách này nhằm giúp bạn đọc phần nào hiểu được mình, được người, vựng lòng tin tưởng ở tương lai.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right