Xây Dựng Website Quảng Cáo Thương Mại Bằng ASP.NET

Xây Dựng Website Quảng Cáo Thương Mại Bằng ASP.NET

Xây Dựng Website Quảng Cáo Thương Mại Bằng ASP.NET

Giới thiệu đồ án tốt nghiệp “Xây dựng website quảng cáo thương mại bằng ASP.NET“:

Một cửa hàng nho nhỏ muốn quảng cáo sản phẩm, một người muốn bán một món hàng hay đang cần mua một món hàng họ khó có thể làm một thông tin quảng cáo để đưa lên truyền hình hay lên báo hay việc làm tờ rơi vừa mất công sức, hiệu quả không cao.

Nhưng thời đại hiện nay với sự phát triển cực kỳ mạnh mẽ của mạng Internet, quảng cáo hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất là quảng cáo trên website quảng cáo thương mại.

Vì thế nên em chọn đề tài “Xây dựng website quảng cáo thương mại bằng ASP.NET”. Website này xây dựng với mục đích trợ giúp việc đăng quảng cáo cho những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mang về lợi nhuận.

Đồ án gồm ba chương:

– Chương I: Tổng quan về ASP.NET Microsoft Visual Studio

– Chương II: Mô tả và phân tích bài toán

– Chương III: Chương trình

CLICK LINK DOWNLOAD ĐỒ ÁN TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right