Xây Dựng Website Quảng Bá Thông Tin Mạng WSN

Xây Dựng Website Quảng Bá Thông Tin Mạng WSN

Xây Dựng Website Quảng Bá Thông Tin Mạng WSN

Giới thiệu đồ án tốt nghiệp “Xây dựng Website quảng bá thông tin mạng WSN“:

Sự phát triển đi lên vượt bậc của ngành kỹ thuật máy tính và điện tử hiện nay đã được minh chứng cụ thể qua cuộc sống hằng ngày của chúng ta trong tất cả các lĩnh vực.Việc ứng dụng máy tính vào kỹ thuật đo lường và điều khiển đã đem lại những kết quả đầy tính ưu việt. Các thiết bị, hệ thống đo lường và điều khiển ghép nối với máy tính có độ chính xác cao, thời gian thu thập số liệu ngắn, nhưng đáng quan tâm hơn là mức độ tự động hoá trong việc thu nhận, xử lý và quảng bá dữ liệu.

Một lĩnh vực nổi bật của mạng cảm nhận không dây ( WSN – Wireless Sensor Network ) là sự kết hợp việc cảm nhận, tính toán và truyền thông vào một thiết bị nhỏ. Và chúng ta hoàn toàn có khả năng triển khai các thiết bị nhỏ này thành một hệ thống có ứng dụng lớn và rộng rãi. Sử dụng những thiết bị này để theo dõi theo thời gian thực, để giám sát điều kiện môi trường, để theo dõi cấu trúc hoặc tình trạng thiết bị.

Hầu hết các ứng dụng của mạng WSN là dùng để giám sát, theo dõi một hệ thống hoặc cảm nhận thông tin dữ liệu từ môi trường rồi gửi về trung tâm. Khi đó cần phải có người theo dõi, trực tại trung tâm xử lý để quan sát và lắm bắt tình hình. Nhưng điều đó thật bất cập khi mà ta suốt ngày phải ngồi bên máy vi tính để theo dõi, điều này làm tăng chi phí để hoạt động hệ thống và thời gian phục vụ hệ thống. Cùng với sự ra đời và phát triển của hệ thống mạng máy tính thì thông tin hiện nay được phổ cập trên toàn thế giới. Một hệ thống quan sát tối ưu khi mà hệ thống đó có thể thực hiện tự động quảng bá dữ liệu trên mạng. Khi đó ta hoàn toàn có thể quan sát hệ thống từ xa ( qua mạng Internet ) mà không cần phải ngồi tại trung tâm xử lý để theo dõi diễn biến tình hình.

CLICK LINK DOWNLOAD ĐỒ ÁN TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right