Xây Dựng Website Quản Lý Bán Sữa

Xây Dựng Website Quản Lý Bán Sữa

Xây Dựng Website Quản Lý Bán Sữa

Giới thiệu đồ án tốt nghiệp “Xây dựng Website quản lý bán sữa“:

Thương mại điện tử là một phương thức kinh doanh mới trên thế giới hiện nay. Với sự phát triển của Công nghệ Thông tin đã tạo ra một bước đột phá lớn qua việc áp dụng công nghệ vào thư mại điện tử như: tính linh động, kịp thời, chính xác và thông suốt của một hệ thống thông tin. Điều này tạo ra sự bùng nổ các ứng dụng trong thương mại. Với các ưu điểm đó việc áp dụng thươg mại điện tử là yếu tố quyết định việc thành bại của các doanh nghiệp, vì vậy áp dụng công nghệ thông tin là một yếu tố tất yếu trong thời đại ngày nay.

Khoa học và công nghệ phát triển đã giúp cho mỗi doanh nghiệp, mọi cá nhân có một công cụ việc và học tập vô cùng hiêu quả. Internet phát triển đã thâm nhập vào từng ngõ ngách, tầng lớ của xã hội, giúp cho mọi người đều được mở mang kiến thức, cập nhật mọi thông tin một cách nhanh nhất. Internet đa giúp cho các công ty và những cửa hàng nhỏ không ít trong việc quảng cáo. Với việc ra đời của những trang web thì những thông tin đầy đủ nhất của các công ty và các cửa hàng sẽ đến được với khách hàng nhiều hơn. Và ngày nay mọi người trên thế giới sử dụng internet cho việc tìm kiếm thông tin và giao dịch mua bán rất đông và ngày càng phổ biến. Do vậy em chọn: “Xây dựng Website quản lý bán sữa” làm đồ án tốt nghiệp. Đồ án được bố cục như sau

Giới thiệu: Giới thiệu về ứng dụng thương mại điện tử

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong chương này, trình bày về các kiến thức cơ bản về các ứng dụng dựa trên nền Web.

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này, đưa ra các yêu cầu và phân tích các yêu cầu của bài toán.Thiết kế hệ thống thôn
tin, cơ sở dữ liệu cần cho bài toán.

Chương 3: THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG BÁN SỮA

Chương này cài đặt hệ thống bán sữa dựa trên phần mềm NukeViet với phân hệ Shop.

CLICK LINK DOWNLOAD ĐỒ ÁN TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right