Võ Nguyên Giáp – Tiểu sử

Võ Nguyên Giáp – Tiểu sử

Võ Nguyên Giáp – Tiểu sử

Cuốn sách Võ Nguyên Giáp – Tiểu sử thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, nội dung viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sáng chói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người cộng sản bản lĩnh, kiên trung, đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right