Văn Hóa Trung Quốc – Sử Trọng Văn, Trần Kiều Sinh

Văn Hóa Trung Quốc – Sử Trọng Văn, Trần Kiều Sinh

Văn Hóa Trung Quốc – Sử Trọng Văn, Trần Kiều Sinh

Quyển sách là sự khái quát, giới thiệu, giải thích và bình luận giản lược nhất về văn hóa Trung Quốc, hy vọng rằng có thể bao quát được các phương diện chủ yếu trong nền văn hóa Trung Quốc, bao gồm tư tưởng, quan niệm đạo đức luân lý, quan niệm tôn giáo và chính trị, quan niệm về kinh tế và tài sản, phong tục tập quán, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật… nhưng đương nhiên không thể đầy đủ tất cả mọi phương diện.
Trung Quốc có mấy ngàn năm lịch sử văn minh huy hoàng sáng chói. Văn hóa Trung Quốc có nội dung phong phú, bề dày sâu xa. Trong bốn nền văn minh thế giới cổ đại, chỉ có văn minh Trung Quốc là phát triển chưa từng đứt đoạn.

Nền văn minh Trung Quốc được tiếp nối lâu dài như vậy một phần lớn là nhờ vào ba lần mở cửa và dung nạp vĩ đại trong lịch sử. Những thành tựu văn minh mà ba lần mở cửa dung nạp đem lại đều đã trở thành những thành tựu văn hóa chung của cả Trung Quốc và toàn thế giới. Một nền văn hóa Trung Quốc mang sức hấp dẫn của thời đại đang dần bước hình thành.

Trân trọng giới thiệu bạn đọc.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right