Tử vi Lập thành và Phụ Đoán – Download PDF

Tử vi Lập thành và Phụ Đoán – Download PDF

Tử vi Lập thành và Phụ Đoán – Download PDF

Số tử vi là một khoa học huyền bí ai biết rõ được? Ai hay được? ai truyền dạy mà biết?

Xin thưa rằng : Tiên nho lập ra tử vi bốc địch, để tiên tri tiền vận, trung vận hậu vận của mọi người.

Phú, quý, bần, yểu, ngẫm trong tương lai.

Quý là quan cao, chức trọng.

Phú là giàu có.

Bần là nghèo khó, đói rách.

Yểu là chết non

Lấy sự phú, quý, bần, yểu cho các thầy số, thầy bói,ai học cũng am hiểu ngay…

Click Download Bản Gốc 1953 Bên Dưới:

Click Download Ebook Tại Đây

 

Click Download Phiên Bản Khác Được Chia sẽ Bởi Trang Web Khác:

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right