Tự Học Đàn Guitar Solo Tập 1 – Tác giả: Frederick M. Noad

Tự Học Đàn Guitar Solo Tập 1 – Tác giả: Frederick M. Noad

Tự Học Đàn Guitar Solo Tập 1 – Tác giả: Frederick M. Noad

Đối với nhu cầu dạy đàn cũng như đối với những nhóm hòa nhạc nghiệp dư, tác giả đã bổ sung thêm một phần hậu đính gồm những bản nhạc dễ chơi. Những bổ sung này đã được nhiều người và nhiều nhà soạn nhạc kinh nghiệm khuyến khích, mong sẽ giúp tăng thêm sở thích về âm nhạc. Bên cạnh mục tiêu dạy nhạc, phần bổ sung này còn tạo thêm nhiều hưng phấn cho những người chơi đàn.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right