Tự Học Đàn Guitar – Soạn Cho Guitar Modern & Classic

Tự Học Đàn Guitar – Soạn Cho Guitar Modern & Classic

Tự Học Đàn Guitar – Soạn Cho Guitar Modern & Classic

Tự Học Đàn Guitar – Soạn Cho Guitar Modern & Classic. Sách này có thể sử dụng để tự học đàn bất cứ loại đàn Guitar nào: đàn thúng, đàn điện, dây kim khí, dây nilon, đàn cổ điển hoặc tân thời. Bất cứ loại đàn Guitar nào kể trên cũng có thể sữ dụng để trình tấu đủ loại nhạc đệu và đủ loại tiết tấu.

leaf-right
leaf-right