Tự Đặt Hợp Âm Cho Đàn Guitar và Organ Tập 2 – Sơn Hồng Vỹ

Tự Đặt Hợp Âm Cho Đàn Guitar và Organ Tập 2 – Sơn Hồng Vỹ

Tự Đặt Hợp Âm Cho Đàn Guitar và Organ Tập 2 – Sơn Hồng Vỹ

Trong cuốn Tập 1 chúng ta đã tìm hiểu về nhịp, quãng và hợp âm cùng cách sử dụng cơ bản. Trong tập 2 này chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu kỹ các phần: Giọng – cấu tạo của một ca khúc. Với nội dung gồm 3 phần được sắp xếp theo trình tự như sau:

Phần 5: Giọng (Ton – Âm thể)

Phần 6: Cấu tạo của một ca khúc

Phần 7: Những tác phẩm nước ngoài thích hợp với Guitar và Organ

Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc có thể tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right