Truyện Kể Về Bác Hồ – Những Chặng Đường Trường Kỳ Kháng Chiến

Truyện Kể Về Bác Hồ – Những Chặng Đường Trường Kỳ Kháng Chiến

Truyện Kể Về Bác Hồ – Những Chặng Đường Trường Kỳ Kháng Chiến

Cuốn sách gồm những mẩu chuyện ngắn về Bác Hồ còn ít người biết do đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác kể. Các mẩu chuyện được sắp xếp thành 10 phần theo thứ tự thời gian từ năm 1945 đến năm 1948.

Related Post

leaf-right
leaf-right