Truyện Cười Trung Quốc – Tác giả : Nguyễn Duy Chiếm

Truyện Cười Trung Quốc – Tác giả : Nguyễn Duy Chiếm

Truyện Cười Trung Quốc – Tác giả : Nguyễn Duy Chiếm

QUÊN LÝ DO “ Có việc gì đấy?” Ông chủ hỏi nhân viên đang đi vào. “Tôi muốn nghỉ chiều nay ạ”. “Có lý do gì vậy?” “Lý do mà vợ tôi dạy tôi, tôi không còn nhớ rõ, ông cứ cho tôi nghỉ trước, sáng sớm mai tôi sẽ nói lại lý do với ông có được không ạ?” Các bạn tải sách về để đọc thêm đc nhiều truyện nữa .

Related Post

leaf-right
leaf-right