Trung Châu Tử Vi Đẩu Số – Tứ Hóa Phái ( Full 2 Tập) – PDF

Trung Châu Tử Vi Đẩu Số – Tứ Hóa Phái ( Full 2 Tập) – PDF

Trung Châu Tử Vi Đẩu Số – Tứ Hóa Phái ( Full tập 1, tập 2) – PDF

Tương truyền, Tử Vi Đẩu Số có nguồn gốc từ Khâm Thiên Giám của triều đại nhà Đường ở Lạc Dương, Trung Châu. Trung Châu là tên một vùng đất cổ, tức “Trung Thổ”, “Trung Nguyên”. Theo nghĩa rộng, “Trung Châu” là chỉ toàn nước Trung Hoa, còn được gọi là “Thần Châu”, “Hoa Hạ”.

Ngày nay, có thể nói Tử Vi Đẩu Số chia thành hai dòng chính: Một là, chủ yếu lấy “tinh diệu” để luận đoán, gọi chung là Tam Hợp Phái (hay Nam Phái). Trong số các chi lưu thuộc Tam Hợp Phái thì phái Trung Châu Vương Đình Chi là có hệ thống hoàn bị nhất.

Hai là, chủ yếu lấy “tứ hóa” để luận đoán, gọi chung là Tứ Hóa Phái (hay Bắc Phái). Trong số các chi lưu thuộc hệ phái Tứ Hóa thì Khâm Thiên Môn là có hệ thống nghiêm chỉnh nhất.

Riêng tại Trung Hoa lục địa, trào lưu nghiên cứu thuật số nói chung và Tử Vi Đẩu Số nói riêng cũng khá rầm rộ. Các lưu phái Tử Vi Đẩu Số ở đây phần lớn đều có khuynh hướng tổng hợp hai dòng chủ lưu kể trên.

Click Download Sách Tập 1 Bên Dưới:

Click Download Ebook Tại Đây

 

Click Download Sách Tập 2 Bên Dưới:

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right