Trọn Bộ IELTS Intensive (Reading + Listening + Speaking + Writing)

Trọn Bộ IELTS Intensive (Reading + Listening + Speaking + Writing)

Trọn Bộ IELTS Intensive (Reading + Listening + Speaking + Writing)

Trọn bộ sách IELTS Intensive (4 kỹ năng: Reading + Listening+Speaking+Writing) Bộ sách phù hợp với những bạn có band IELTS từ 3.5- 4.0

Từng kĩ năng IETLS riêng biệt trong mỗi sách sẽ cung cấp cho bạn nội dung và từng dạng bài tập cụ thể, theo sát đề bài đề thi thật. Đặc biệt, phần đáp án sẽ được cung cấp dưới mỗi bài tập để bạn có thể kiểm tra lại trình độ của bản thân một cách hiệu quả

  • Intensive IELTS Listening: Ebook + Excercise
  • Intensive IELTS Reading: Ebook
  • Intensive IELTS Writing: Ebook
  • Intensive IELTS Speaking: Ebook

CLICK LINK DOWNLOAD LISTENING EBOOK + EXCERSISE TẠI ĐÂY

CLICK LINK DOWNLOAD READING EBOOK TẠI ĐÂY

CLICK LINK DOWNLOAD WRITTING EBOOK TẠI ĐÂY

CLICK LINK DOWNLOAD SPEAKING EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right