Trọn bộ Dịch Kinh Tường Giải (Di Cảo) Quyển Hạ – Quyển Thượng

Trọn bộ Dịch Kinh Tường Giải (Di Cảo) Quyển Hạ – Quyển Thượng

Tải Sách Trọn bộ Dịch Kinh Tường Giải (Di Cảo) Quyển Hạ – Quyển Thượng – PDF

Dịch kinh Tường Giải là bộ sách phân tích và giải thích đầy đủ 64 quẻ của kinh Dịch theo tinh thần khoa học. Tác giả đã vận dụng các kiến thức của khoa học tự nhiên cũng như xã hội hiện đại để phân tích, tổng hợp và lý giải, chứng minh kinh Dịch thể hiện sự vận hành các quy luật tự nhiên của vũ trụ và quy luật vận động các hiện tượng xã hội từ cổ chí kim.

CLICK DOWNLOAD EBOOK QUYỂN HẠ:

Click Download Ebook Tại Đây

 

CLICK DOWNLOAD EBOOK QUYỂN THƯỢNG:

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right