Tìm Hiểu Tính Cách Con Người Qua Khuôn Mặt – PDF

Tìm Hiểu Tính Cách Con Người Qua Khuôn Mặt – PDF

Tìm Hiểu Tính Cách Con Người Qua Khuôn Mặt – PDF

Cuốn sách “Tìm Hiểu Tính Cách Con Người Qua Khuôn Mặt” giới thiệu những kiến thức đã được tổng hợp qua kinh nghiệm của nghiều thế hệ. Các câu ca dao, tục ngữ nói về khuôn mặt của người xưa là những đánh giá tính cách tương ứng đều khá đúng với thực tế. Để đúc kết được những kiến thức này, nhiều lớp người đi trước đã trải qua, thậm chí phải trả giá bằng thực tiễn.

Cuốn “Tìm Hiểu Tính Cách Con Người Qua Khuôn Mặt” thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu xem:

– Liệu người bạn sắp tuyển dụng có phải là một nhân viên xuất chúng

– Làm thế nào để biết được lý tưởng sống của một người qua sống mũi?

– Có cách gì để xác định được lòng trung thành của ai đó qua đôi mắt?

– Tiên lượng mối quan hệ giao tiếp có bền vững?

Thuật xem khuôn mặt đoán tính cách với hàng ngàn năm lịch sử sẽ gúp bạn trả lời tất cả những thắc mắc trên.

MỤC LỤC:

Phần I: Kiến thức cơ bản

– Chương I: Kiến thức cơ bản về xem tướng

– Chương II: Phân tích về các loại khuôn mặt

– Chương III: Khuôn mặt và cuộc đời

Phần II: Kiến thức nâng cao

– Chương I: Các nhân tố của xem tướng mặt

– Chương II: Cách đọc hiểu tướng mặt

– Chương III: Đọc những đặc điểm cụ thể

Phụ lục I: 32 Tướng tốt của các bậc đại nhân

Phụ lục II: Tướng mắt – mắt trắng

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right