Thiết Kế Logo – Nhãn Hiệu – Bảng Hiệu Theo Thuật Phong Thủy – PDF

Thiết Kế Logo – Nhãn Hiệu – Bảng Hiệu Theo Thuật Phong Thủy – PDF

Thiết Kế Logo – Nhãn Hiệu – Bảng Hiệu Theo Thuật Phong Thủy – PDF

Thiết kế logo và nhãn hiệu tuân theo các nguyên tắc phong thủy để đảm bảo tính tượng hình, các hình họa tương hợp và thể hiện tốt hình ảnh công ty là điều quan trọng. Nó cũng là nghệ thuật định vị nhà cửa và sự vật theo môi trường thiên nhiên và nhân tạo xung quanh.

Cuốn sách “Thiết kế logo nhãn hiệu và bảng hiệu theo thuật phong thủy” được biên soạn nhằm cung ấp tư liệu tham khảo và ý tưởng cho việc thiết kế logo, nhãn hiệu và bố trí bảng hiệu. Phần 1 cuốn sách giới thiệu các nội dung: Logo mẫu tự, nhàn hiệu và bảng hiệu; ý nghĩa của phong thủy; thiết kế bảng…

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right