Thi Công Kiến Trúc Nhà Cao Tầng – Tập 2

Thi Công Kiến Trúc Nhà Cao Tầng – Tập 2

Thi công nhà cao tầng” là một tác phẩm tổng kết một cách có hệ thống kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời giới thiếu vắn tắt tình hình và kĩ thuật tiên tiến của nước ngoài về thi công nhà cao tầng. Đặc biệt, sách chú trọng tổng kết các kĩ thuật mới, công nghệ mới và thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất trong các năm gần đây. Đây là cuốn sách ứng dụng khoa học kĩ thuật, thi công xây dựng có nội dung rất thiết thực và phong phú.

Hiện nay nước ta đang bước vào giai đoạn xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Sau hơn hai mươi năm đổi mới chúng ta đã xây dựng được nhiều nhà cao tầng, song chỉ mới là bước đầu và còn bó hẹp ở một sô’ thành phố lớn và một vài nơi khác. Sự nghiệp hiện đại hoá đất nước đã và ngày càng đòi hỏi xây dựng cơ bản ở khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn từ miền xuôi đến miền ngược, trong đó nhà cao tầng sẽ phải chiếm một tỉ trọng đáng kể.

Vì vậy, chúng tôi biên soạn cuốn sách này với nội dung chủ yếu được dựa trên những tài liệu về “Thi công kiến trúc cao tầng” của Trung Quốc do các nhà khoa học kĩ thuật và công nghệ dầy công nghiên cứu và tổng kết thực tiễ Cuốn sách này là tài liệu học tập và tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng, các cán bộ quản lí thi công, các kĩ sư xây dự cũng như cho giảng viên và sinh viền các trường đại học, trung học chuyên nghiệp về thi công kiến trúc cao tầng.

Sách Thi Công Kiến Trúc Nhà Cao Tầng – Tập 2

  • Khái quát về việc đánh giá, tuyển chọn các loại kiến trúc cao tầng
  • Công tác tổ chức và quản lý thi công các công trình kiến trúc cao tầng
  • Lập tiến độ và lựa chọn máy móc, công cụ thi công
  • Công tác trắc địa đo đạc thi công kiến trúc cao tầng
  • Thi công các loại móng và công tác chắn đất phòng hộ móng sâu

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right