Thành Duy Lạc – Tác giả: Kiya

Thành Duy Lạc – Tác giả: Kiya

Thành Duy Lạc – Tác giả: Kiya

Thành Duy Lạc

Có người nào đó đã nói, “Người không có tín ngưỡng là đáng sợ nhất”.

Thứ tín ngưỡng này bao hàm niềm tin vào tương lai, vào ước mơ về những điều tốt đẹp, về hy vọng tồn tại.

Một người mất đi hy vọng chẳng khác gì dã thú được cởi bỏ xiềng xích.

Bản tính con người vốn là ích kỷ, tham lam, chỉ một giây bất cẩn cũng có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Socrates đã từng nói: ”Ước muốn sâu xa nhất có thể mang tới thù hận đẫm máu nhất”.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right