Tập Tô Và Làm Quen Với Chữ Số (Dành Cho Bé 5 – 6 Tuổi) – PDF

Tập Tô Và Làm Quen Với Chữ Số (Dành Cho Bé 5 – 6 Tuổi) – PDF

Tập Tô Và Làm Quen Với Chữ Số (Dành Cho Bé 5 – 6 Tuổi) – PDF

Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo học chữ thì việc làm quen với chữ số và kí hiệu các dấu, các phép tính là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Cuốn sách Tập Tô: Chữ Số (Dành Cho Bé 5 – 6 Tuổi) gồm 24 bài học giới thiệu đến các bé các chữ số từ 1 đến 20 và các dấu: <, >, = , +, -… cùng những bài tập tô giúp em tập làm quen và rèn luyện.

Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right