Tám Bước Chánh Niệm Để Hạnh Phúc – Bhante Henepola Gunaratana

Tám Bước Chánh Niệm Để Hạnh Phúc – Bhante Henepola Gunaratana

Tám Bước Chánh Niệm Để Hạnh Phúc – Bhante Henepola Gunaratana

Tiêu đề nghe rất giống một bài báo về tự học ngẫu nhiên từ báo Huffington Post, vì vậy sẽ dễ hiểu nếu bạn nghi ngờ sau khi đọc nó. May mắn thay, nội dung của cuốn sách rất nghiêm túc, có cấu trúc, giải thích và tư duy hay.

Trong Phật giáo, mỗi người đều bị cuốn trong vòng sinh tử khổ đau và tái sinh được gọi là luân hồi. Mục đích của Phật giáo là để cá nhân thoát khỏi vòng đau khổ này bằng cách đạt được niết bàn.

Để chấm dứt vòng luân hồi và đạt được niết bàn, người ta phải tuân theo một quá trình gọi là Bát Chánh Đạo, đây là một trong những khái niệm trọng tâm của Phật giáo.

Tám Bước Chánh Niệm Để Hạnh Phúc sử dụng Bát Chánh Đạo làm nền tảng trí tuệ của nó, và sau đó xây dựng trên mỗi Con Đường với những lời khuyên thực tế, thiết thực để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Một trong những từ rất thường thấy trong cuốn sách này là khéo léo và đó không phải là điều ngẫu nhiên. Sau một thời điểm nhất định, sống tốt đòi hỏi phải có kỹ năng sâu rộng và cuốn sách này khám phá cách khéo léo trong phán đoán của bạn, các mối quan hệ của bạn với bạn bè, quản lý cơn giận và hơn thế nữa.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right