Tải Sách Thuốc Nam Chữa Bệnh Thông Thường PDF

Tải Sách Thuốc Nam Chữa Bệnh Thông Thường PDF

Tải Sách Thuốc Nam Chữa Bệnh Thông Thường PDF

Y học dân tộc cổ truyền Việt Nam đã có lịch sử từ hàng nghìn năm. Các nhà danh y Việt Nam như Tuệ tĩnh, Hái Thượng Lân Ông đã để lại cho kho tàng y được học nước ta nhiều pho sách thuốc quý, chủ yêìt là sử dụng thuốc từ cây con có sẵn trong nước. Trải qua bao thời đại , kinh nghiệm và thưc tiền, nhân dân ta đã tích luỹ được nhiều toa thuốc, bài thuốc có giá trị để phòng bệnh và chữa bệnh, góp phần tích cưc vào công việc bảo vệ sức khoẻ cho toàn dân.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right