Tải Sách Thái Ất Thần Kinh – PDF

Tải Sách Thái Ất Thần Kinh – PDF

Tải Sách Thái Ất Thần Kinh – PDF

Cuốn sách “Thái Ất Thần Kinh” được coi là một công trình nghiên cứu công phu. Nó tổng hợp sức mạnh chuẩn xác của triết học toán rút ra từ những luồng vũ trụ, là nguồn tri thức hữu thể để hiện thực mệnh sống của con người với môi trường, cảm ứng giữa người và trời đất cùng vận vật.

Học Thái Ất theo dòng đức Trạng Trình ta sẽ hiểu : vũ trụ và con người có luồng thông lưu với nhau trong định luật cảm ứng. Bản thân cơ thể con người là một sinh cơ nhạy bén, quan hệ ba chiều sinh hóa nhiên, với vạn vật và vũ trụ, bằng cả tượng, cả lý và cả số mà Thái Ất gọi là Lý Thiên, Lý Địa và Lý Nhân.

Nhân cơ thể là một tiểu thiên thể, tự nó tích lũy những quan hệ hỗ tương thông tin với vạn vật và vũ trụ – Con người lại vốn có chân tinh cầu tiến không ngừng bằng cách tìm hiểu những thông tin của vạn vật và vũ trụ, với ý hướng thu dụng vật chất thiên nhiên, biến chúng thành kho tàng phục vụ đời sống con người, mà lại đối lập, lại muốn thống nhất với toàn khối vũ trụ bao la trong sự thông đạt tình vạn vật mà không còn gì ẩn khuất, dù là quỷ thần…

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right