Tải Sách Huyết Áp Giả và Bệnh Ung Thư – Đỗ Đức Ngọc PDF

Tải Sách Huyết Áp Giả và Bệnh Ung Thư – Đỗ Đức Ngọc PDF

Tải Sách Huyết Áp Giả và Bệnh Ung Thư – Đỗ Đức Ngọc PDF

Đối với Tây y, chỉ có một loại huyết áp thật, không có huyết áp giả. Nhưng thực tế, theo kinh nghiệm khám phá của môn Đông y – Khí công, về ảnh hưởng của Tinh – Khí – Thần đã làm thay đổi huyết áp giả do sự xung khắc Ngũ hành, Tạng, Phủ làm xáo trộn gây ra. Đông y – Khí công lúc nào cũng điều chỉnh khí để tìm ra huyết áp thực sự, nên mới khám phá ra những bệnh nan y và đưa ra cách điều trị mang lại hiệu quả đáng ghi nhận, trong đó có bệnh ung thư.

Ung thư có thể được điều trị bằng phẫu thuật, hóa trị liệu, xạ trị liệu, miễn dịch trị liệu hay các phương pháp khác. Nhưng ở đây, đặc biệt bệnh nan y này còn có thể chữa trị theo Khí công Y đạo mà bạn đọc sẽ được tác giả giải thích cụ thể, chi tiết trong Huyết áp giả và bệnh ung thư bằng cách điều chỉnh Tinh – Khí – Thần.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right