Tải Sách Địa Lý Phong Thủy – Tập 6 – PDF

Tải Sách Địa Lý Phong Thủy – Tập 6 – PDF

Tải Sách Địa Lý Phong Thủy – Tập 6 – PDF

TẬP 6. THỰC HÀNH THUẬT PHONG THỦY. CHUYÊN ĐỀ CHO CHỦ NHÀ MẠNG ĐOÀI

Kinh dịch là pho sách triết học rất sâu thâm nhưng cũng rất hấp dẫn. Khổng Tử cũng đã nhìn nhận là học Dịch phải mất nhiều công sức và thời gian, sách sử ký Tư Mã Thiên đã nói: “Ông Khổng Tử về già, xem Kinh Dịch đến 3 lần, làm đứt cả lề sách rồi mới làm thêm các thiên truyện”. Còn chính Khổng Tử trước khi từ trần, còn than tiếc nói với học trò: “Giá như ta được thêm Ít năm nữa để học Dịch cho trọn vẹn thì không có điều sai lầm lớn”. (Luận ngữ học chi).

Ở nước ta, từ đời Lý, Kinh Dịch đã sớm đưa vào học và nội dung * thi cử. Các cụ thi đỗ đạt không ai là không biết qua về Âm Dương, ngũ hành nhưng phần nhiều cũng còn là cỡi ngựa xem hoa hay đến mức phổ thông để làm nghề thuốc, địa lý và bói toán, rất ít người nghiên cứu kỹ lưỡng và có hệ thống, có một số sách được viết để lại cũng đã thất lạc. Những nhà tinh thông Kinh Dịch có thể biết được qua một số sách để lại hoặc qua sự nghiệp của các cụ thi có thể kể là: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Nguyễn Thiếp, Lê Quý Đôn với Dịch Kinh phu thuyết gồm 6 quyển hay Trần Cao Vân với Trung Thiên Dịch.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right