Tải Sách Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền – PDF

Tải Sách Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền – PDF

Tải Sách Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền – PDF

Cuốn sách “Chăm Sóc Sức Khỏe Bằng Y Học Cổ Truyền” do Xuân Tâm biên soạn giúp độc giả có thêm một phương pháp chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược có sẵn trong tự nhiên.

Điểu trị khí huyết, đàm thấp là một đặc điểm riêng của y học cổ truyền (Đông y) những từ đàm, huyết không được đề cập đến trong Tây y bởi những lý luận về đàm và huyết cũng có khác với y học hiện đại. Đê thuận lợi cho việc ứng dụng trên lâm sàng có thê chia ra bốn phương pháp điều trị.

Tải Sách Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền – Phần 1

Click Download Ebook Tại Đây

 

Tải Sách Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền – Phần 2

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right