Tải Sách Cây thuốc trị bệnh thông dụng [PDF]

Tải Sách Cây thuốc trị bệnh thông dụng [PDF]

Tải Sách Cây thuốc trị bệnh thông dụng [PDF]

Nội dung sách gồm 3 phần chính :

– Phần thứ nhất: Đại cương về cây thuốc.

– Phần thứ hai: Các cây thuốc thông thường phổ biến.

– Phần thứ ba: Danh mục một số chứng bệnh thông thường và các loại cây thuốc dùng để điều trị.

Do khuôn khổ của cuốn sách, chúng tôi chưa thể nêu hết được tất cả các loại cây thuốc hiện đang sử dụng cũng như những kinh nghiệm dân gian còn tiềm tàng chưa phát hiện hết và nhiều bài thuốc hay chưa được phổ cập. Chúng tôi cố gắng lựa chọn những bài thuốc kinh nghiệm đã được công bố có liên quan đến cây thuốc thông thường trên đây và cũng chú ý ghi chép lại những kinh nghiệm dân gian để giúp cho việc sử dụng được rộng rãi….

Tuy nhiên, với khả năng có hạn, việc đi lại để thu thập kinh nghiệm dân gian ở các tỉnh chưa được nhiều nên khó tránh khỏi những hạn chế, sai sót nhất định.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right