Tải Sách Các kỹ Năng Yoga Dành Cho Nhà Trị Liệu PDF

Tải Sách Các kỹ Năng Yoga Dành Cho Nhà Trị Liệu PDF

Tải Sách Các kỹ Năng Yoga Dành Cho Nhà Trị Liệu PDF

Cuốn sách “Các kỹ Năng Yoga Dành Cho Nhà Trị Liệu” hướng dẫn dễ áp dụng cho các nhà trị liệu và cho tất cả mọi người, bao gồm những bài tập đơn giản như tập thở, thiền định, những tư thế của bàn tay gọi là thủ ấn (mudra) và những âm thanh hoặc lời chú (mantra) được phối hợp để thư giãn và giải thoát.

Related Post

leaf-right
leaf-right