Tải Sách Bệnh học và Điều trị Đông y [PDF]

Tải Sách Bệnh học và Điều trị Đông y [PDF]

Tải Sách Bệnh học và Điều trị Đông y [PDF]

Cuốn sách “Bệnh Học Và Điều Trị Đông Y” đã được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Y học cổ truyền.

Chương I. Bệnh chứng do ngoại nhân

Bài 1. Bệnh học ngoại cảm

Bài 2. Bệnh học ngoại cảm Thương hàn

Bài 3. Bệnh ngoại cảm Ôn bệnh

Bài 4. Bệnh ngoại cảm Lục dâm

Chương II. Bệnh do nội nhân và nguyên nhân khác

Bài 5. Bệnh học Phế – Đại trường

Bài 6. Bệnh học Tỳ – Vị

Bài 7. Bệnh học Thận – Bàng quang

Bài 8. Bệnh học Can – Đờm

Bài 9. Bệnh học Tâm – Tiểu trường

Bài 10. Cách kê đơn thuốc

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right