Tải Sách 700 bài thuốc trị bệnh bằng hành gừng tỏi [PDF]

Tải Sách 700 bài thuốc trị bệnh bằng hành gừng tỏi [PDF]

Tải Sách 700 bài thuốc trị bệnh bằng hành gừng tỏi pdf

Cuốn sách 700 Bài Thuốc Trị Bệnh Bằng Hành, Gừng, Tỏi của tác giả Ngọc Minh sẽ giới thiệu tới bạn đọc 700 bài thuốc hay và quý trị các bệnh bằng nguyên liệu “Hành – Gừng – Tỏi”. Qua cuốn sách các độc giả cũng sẽ hiểu sâu hơn về “Vị thuốc” có trong Hành – Gừng – Tỏi và cách sử dụng chế biến sao cho có hiệu quả về mặt chữa bệnh.

Cuốn sách “700 Bài Thuốc Trị Bệnh Bằng Hành, Gừng, Tỏi” gồm những nội dung:

Phần I: Hành

Chương I: Kiến thức cơ bản về hành

Chương II: Ứng dụng cách điều trị bằng hành

Phần II:Gừng

Chương I: Kiến thức cơ bản về gừng

Chương II: Ứng dụng cách điều trị bằng gừng

Phần III: Tỏi

Chương I: Kiến thức cơ bản về tỏi

Chương II: Ứng dụng cách điều trị bằng tỏi

Chương III: Điều trị các bệnh nội khoa bằng tỏi

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right