Tài Liệu Thực Nghiệm Dạy Nghề Trồng Cây Ăn Quả – PDF

Tài Liệu Thực Nghiệm Dạy Nghề Trồng Cây Ăn Quả – PDF

Tài Liệu Thực Nghiệm Dạy Nghề Trồng Cây Ăn Quả – PDF

Đây là một trong những tài liệu dùng để giảng dạy trong môn kỹ thuật nông nghiệp của dự án “Thí điểm đổi mới dạy kỹ thuật tại 4 trường Phổ thông nội trú Sa Pa, Lào Cao, Chợ Đồn, Bắc Kạn” do hội khuyến học Việt Nam cùng với sự hỗ trợ những người khuyết tật, thiệt thòi quốc tế của cộng Hoà Pháp chủ trì

Related Post

leaf-right
leaf-right