Sổ Tay Thực Hành Bảo Vệ Thực Vật – PDF

Sổ Tay Thực Hành Bảo Vệ Thực Vật – PDF

Sổ Tay Thực Hành Bảo Vệ Thực Vật – PDF

Cuốn sách “Số tay thực hành bảo vệ thực vật” được biên soạn nhằm cung cấp cho các bà con nông dân những kiến thức cơ bản liên quan đến bảo vệ thực vật an toàn nhằm tạo ra những sản phẩm có ích cho người tiêu dùng.

Related Post

leaf-right
leaf-right