Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 7 – PDF

Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 7 – PDF

Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 7 – PDF

Cuốn sách “Tiếng pháp lớp 7” do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn bản cung cấp cho các em học sinh cuốn sách để làm học tập môn học tiếng pháp. Các bài học sẽ đưa các em đến với các bạn pháp như:Sophie, Eslise, Marc, Stesphane… qua các hoạt động liên quan đến nhà trường, đời sống xã hội nói chung và thanh thiếu niên pháp nói riêng. Cuốn sách hướng các em tới tiếp cận gần hơn với nền văn hóa Pháp.

Click Download ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right