Quan Hệ Bang Giao Và Những Sứ Thần Tiêu Biểu Trong Lịch Sử Việt Nam

Quan Hệ Bang Giao Và Những Sứ Thần Tiêu Biểu Trong Lịch Sử Việt Nam

Quan Hệ Bang Giao Và Những Sứ Thần Tiêu Biểu Trong Lịch Sử Việt Nam

Cuốn sách mô tả quan hệ bang giao của các triều đại phong kiến Việt Nam với các nước Trung Quốc, Chămpa, Ai Lao…, cách ứng xử ngoại giao đĩnh đạc, tự tin của các vương triều Việt Nam nhằm thể hiện tính độc lập, tự tôn. Sách cũng phác họa chân dung một số sứ thần có những cống hiến xuất sắc trong việc thiết lập mối quan hệ bang giao. Gương mặt những đi sứ ưu tú, đại diện cho tài năng và đạo đức của dân tộc ta, dù trong tình huống nào cũng sáng ngời vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ, thể hiện bản chất cao đẹp ” không làm nhục mệnh vua” trước uy quyền thiên tử xứ người.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right