PLC Lập Trình Ứng Dụng Trong Công Nghiệp – (Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương)

PLC Lập Trình Ứng Dụng Trong Công Nghiệp – (Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương)

PLC – Progammable Logic Controller, bộ điều khiển logic lập trình, ngày nay được sử dụng rất rộng rãi để điều khiển các thiết bị và các qui trình, đặc biệt là trong công nghiệp. Nhiều trường dạy nghề,trung cấp đến cao đẳng, các trường đại học kỹ thuật đều có chương trình giảng dạy về PLC. Vấn đề ở đây là: bản chất PLC là gì. Có bao nhiêu loại PLC. Nên sử dụng loại nào. Và chọn ngôn ngữ lập trình nào.

PLC Lập Trình Ứng Dụng Trong Công Nghiệp – (Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương)

Sách tóm tắt gồm 5 chương như sau.

Chương 1. Các cơ sở của PLC

Chương 2. Lập trình bậc thang.

Chương 3. Lập trình chuổi thứ tự.

Chương 4. Lựa chọn phận nhánh.

Chương 5. Nhánh song song.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right