Phương Pháp Tự Học Đàn Mandolin – Tác giả: Sơn Hồng Vỹ

Phương Pháp Tự Học Đàn Mandolin – Tác giả: Sơn Hồng Vỹ

Phương Pháp Tự Học Đàn Mandolin – Tác giả: Sơn Hồng Vỹ

Phương pháp tự học đàn Mandolin bao gồm các bài học về nhạc lý và bài tập thực hành xen vào nhau từ thấp đến cao. Giúp cho học viên làm quen dần và phải thực hiền đầy đủ các bài tập từ thấp đến cao này, nếu các bạn chi đọc thoáng qua và sơ sài thì khó có thể chinh phục được cây đàn nhỏ bé và vô cùng tuyệt diệu này…

leaf-right
leaf-right