Phù Trợ Người Lâm Chung – Trợ Niệm Vãng Sanh

Phù Trợ Người Lâm Chung – Trợ Niệm Vãng Sanh

Phù Trợ Người Lâm Chung – Trợ Niệm Vãng Sanh

Đây là tập sách ghi lại những bài giảng của Đại sư Dagpo Rinpoche trong 5 năm qua, tập trung vào chủ đề giúp đỡ một cách thiết thực nhất cho người lâm chung cũng như thân nhân của họ.

Nếu như mỗi người chúng ta đều không tránh khỏi cái chết của chính mình cũng như mọi người thân, thì việc tìm hiểu và nhận thức đúng đắn về sự kiện này tất nhiên phải là điều cần thiết đối với bất cứ ai.

Bản Việt dịch đã được hiệu đính và chú giải công phu, giúp người đọc có thể dễ dàng nắm bắt ngay cả những ý tưởng sâu xa, trừu tượng nhất.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right