Phòng Trị Bách Bệnh Bằng Cây Nhà Lá Vườn, Cây Thuốc Nam Dễ Tìm – PDF

Phòng Trị Bách Bệnh Bằng Cây Nhà Lá Vườn, Cây Thuốc Nam Dễ Tìm – PDF

Phòng Trị Bách Bệnh Bằng Cây Nhà Lá Vườn, Cây Thuốc Nam Dễ Tìm

Cuốn Sách Phòng Trị Bách Bệnh Bằng Cây Nhà Lá Vườn, Cây Thuôc Nam Dễ Tìm: Đây là kinh nghiệm tự chữa bệnh thông thường trong gia đình do các lương y Nguyễn Văn Phấn, Trần Tiểu Hy, Quách Sến, Vương Đăng, Nguyễn Hữu Chí, Tám Tùng mà tác giả ghi lại giới thiệu bạn đọc dùng trong gia đình.

Đặc điểm của tập sách này là có hai tọa: thuốc Nam và thuốc Bắc đều hay như nhau để tiện dụng.

Ngoài những bài thuốc để tự chữa các bệnh thông thường trong gia đình, còn có các món ăn, thức uống để tạo hạnh phúc gia đình.

Đây là tập sách kinh nghiệm để mọi người dùng trong gia đình khi gặp các bệnh, không cần gì phải chạy thầy, chạy thuốc ở đâu cả.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right