Ốc Đảo Tự Thân – Tác giả: Ni sư Ayya Khema

Ốc Đảo Tự Thân – Tác giả: Ni sư Ayya Khema

Ốc Đảo Tự Thân – Tác giả: Ni sư Ayya Khema

“…. Lúc nào ta cũng cần nhớ rõ về tính vô thường (anicca) của Vạn Pháp không chỉ trong lúc tọa thiền. Chánh niệm là trung tâm điểm trong lúc toạ thiền để đi vào định. Chúng ta chỉ có thể dành một ít thời gian cho việc toạ thiền nhưng ta có thể dành tất cả thời gian còn lại để quan sát tâm mình. Đó là nơi khiến mọi việc trên thế gian này xảy đến với ta. Không có gì có thể hiện hữu ngoài tâm”.

Đây là một đoạn trích trong cuốn “Ốc đảo tự thân” của Ni sư Ayya Khema, tác giả của cuốn sách  Being Nobody, Going Nowhere (Vô ngã vô ưu) nổi tiếng. Khác biệt với những cuốn sách khác của Ayya Khema, trong cuốn sách này. Ni sư lại hướng dẫn chúng ta những phương pháp kỹ thuật để tự cân bằng nội tâm của mình, tìm lại sự an bình trong chính trái tim nhỏ bé của mỗi chúng ta. Như câu kinh:

” Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

Trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ

Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn”.

Mục lục:

Lời tựa

Lời người dịch

Khai thị tâm trí

Nương trú tam bảo một tình cảm yêu thương

Pháp của đấng giác ngộ

Xây dựng nền tảng

Quan điểm và ý kiến

Điều phục tâm

Vô minh

Lý duyên khởi

Tâm dễ uốn nắn

Hoà nhập vào cuộc sống

Sống hoà hợp

Giao tiếp với người khác

Biết chấp nhận mình

Lý tưởng cô độc

Tâm bình an

Chiến tranh và hoà bình

Những điều cốt lõi

Nhiều giọt nước sẽ làm đầy hồ

Bất nhị nguyên

Tiềm thức

Vô khổ, vô nhiễm và tự tại

Hoàn thiện con đường tu

Đối với bản thânTình thương yêu

Hãy làm điều khó có thể làm được

Buông xả

Dọn nhà tâm

Khái niệm giải thoát

Giải thoát ngay trong giờ phút hiện tại

Đạo quả

Phụ lục

Ở một ni viện

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right