Những Trận Đánh Quyết Định Vận Mạng Thế Giới (1973)

Những Trận Đánh Quyết Định Vận Mạng Thế Giới (1973)

Những Trận Đánh Quyết Định Vận Mạng Thế Giới (1973)

Chiến Tranh, với những đau thương tang tóc tất nhiên đi theo, vẫn có giá trị một bài học, một kinh nghiệm và sự hứng thú, hồi hộp của một cuộc mạo hiểm, trong đó con người đem sinh mạng mình, và lắm lúc vận mạng một quốc gia, chiều hướng một thời đại ra làm vật đánh cá trong một cuộc chơi đẫm máu.

Chiến tranh tất nhiên là một sai lầm, và sai lầm nặng của loài người, nhưng lại là những sai lầm không thể tránh được …

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right