Nhật – Nga Chiến Tranh (NXB Việt Nam Tùng Thư 1938)

Nhật – Nga Chiến Tranh (NXB Việt Nam Tùng Thư 1938)

Nhật – Nga Chiến Tranh (NXB Việt Nam Tùng Thư 1938)

Chiến tranh Nga-Nhật (tiếng Nhật: 日露戦争 Nichi-Ro Sensō; tiếng Nga: Русско-японская война; tiếng Trung: 日俄戰爭 Rìézhànzhēng; 10 tháng 2 năm 1904 – 5 tháng 9 năm 1905) – được xem là “cuộc đại chiến đầu tiên của thế kỷ 20.”[2] – là một cuộc xung đột xảy ra giữa các nước đế quốc đối địch đầy tham vọng: Đế quốc Nga và Đế quốc Nhật Bản trong việc giành quyền kiểm soát Mãn Châu và Triều Tiên. Nơi diễn ra cuộc chiến là Nam Mãn Châu thuộc Trung Quốc, đặc biệt là khu vực xung quanh bán đảo Liêu Đông và Phụng Thiên, và các khu vực biển quanh Triều Tiên, Hoàng Hải và Nhật Bản.

leaf-right
leaf-right