Nhạc Lý Nâng Cao Thực Hành – Ngô Ngọc Thắng

Nhạc Lý Nâng Cao Thực Hành – Ngô Ngọc Thắng

Nhạc Lý Nâng Cao Thực Hành – Ngô Ngọc Thắng

Phát triển và bổ sung thêm các kiến thức mà chúng ta đã học trong nhạc lý căn bản thực hành: quãng, hợp âm, âm giai… và một số vấn đề mới như: Giai điệu – tiết tấu – hòa âm, Âm thức; Xác định âm thể và chuyển hợp âm trong một bản nhạc…

Ngoài các bài hát tiếng Việt, bạn sẽ được cung cấp và thực hành trên một số bản nhạc nước ngoài nổi tiếng khác để tăng khả năng nhạc lý và mở rộng hiểu biết. Đồng thời, phần phụ lục còn cung cấp chữ viết tắt về âm nhạc trong thông tin quốc tế…

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right