Nhạc Lý Căn Bản Thực Hành – Ngô Ngọc Thắng

Nhạc Lý Căn Bản Thực Hành – Ngô Ngọc Thắng

Nhạc Lý Căn Bản Thực Hành – Ngô Ngọc Thắng

Tài liệu “Nhạc Lý Căn Bản Thực Hành” được biên soạn nhằm góp phần phát triển và nâng cao chương trình âm nhạc hiện nay như Thanh nhạc, Nhạc cụ… Nội dung được trình bày trong từng bài ngắn ngọn, súc tích, phù hợp với mỗi tiết. Phần lý thuyết đơn giản, dễ hiểu…

Related Post

leaf-right
leaf-right