Nguyên Lí Thiết Kế Kiến Trúc – TS.KTS. Tạ Trường Xuân

Nguyên Lí Thiết Kế Kiến Trúc – TS.KTS. Tạ Trường Xuân

Nguyên Lí Thiết Kế Kiến Trúc – TS.KTS. Tạ Trường Xuân

Công trình kiến trúc được xây dựng đòi hỏi sự kết hợp hài hoà giữa mỹ thuật và kỹ thuật, đảm bảo các yêu cầu: thích dụng, bền vững, mĩ quan và kinh tế. Xây dựng một công trình phải trải qua nhiều giai đoạn trong đó công tác thiết kết là khâu ban đầu rất quan trọng.

Phải có hồ sơ bản vẽ công trình để tiến hành xây dựng, một nét bút một đường kẻ điều có ảnh hưởng rất lớn đến giá thành, độ bền vững, tính thích dụng và vẻ đẹp công trình. Để hạn chế những thiếu sót trên người kiến trúc sư nói riêng và người xây dựng cũng như người sử dụng công trình nói chung cần phải hiểu biết “nguyên lý thiết kế kiến trúc”
Đáp ứng yêu cầu bạn đọc, nhằm cung cấp tài liệu về “nguyên lý thiết kế kiến trúc” một cách đầy đủ và có tính hệ thống, NXB Xây dựng giới thiệu cuốn sách này.

Cuốn sách có 8 chương chính:

  • Chương I: Những khái niệm chung về kiến trúc
  • Chương II: Hồ sơ thiết kế kiến trúc phương pháp luận về thiết kế kiến trúc
  • Chương III: Nguyên lí bố cục mặt bằng công trình kiến trúc
  • Chương IV: Nguyên lí bố cục hình khối không gian của công trình kiến trúc
  • Chương V: Nguyên tắc xác định kích thước của phòng theo điều kiện bố trí người và trang thiết bị
  • Chương VI: Các hệ kết cấu trong kiến trúc
  • Chương VII: Thụ cảm thị giác về độ nhìn rõ
  • Chương VIII: Các vấn đề kỹ thuật và kinh tế

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right