Ngọc Chiếu Định Chân Kinh – Thư Viện PDF Download

Ngọc Chiếu Định Chân Kinh – Thư Viện PDF Download

Ngọc Chiếu Định Chân Kinh – Thư Viện PDF Download

Cuốn sách “Ngọc Chiếu Định Chân Kinh” được xem là trước tác tứ trụ mệnh lý sớm nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, là t ác phẩm mở đầu cho học thuyết về tứ trụ. “Vĩnh Lạc đại điển” đời Minh và “Tứ khố toàn thư” đời Thanh xếp” Ngọc chiếu định chân kinh” vào loại mệnh thư, có giá trị học thuật và lịch sử cao.

Nội dung cuốn sách là phương pháp dự đoán cơ bản nhất của lý học tứ trụ mệnh. Chúng ta bắt đầu đến với “Ngọc Chiếu Định Chân Kinh” bằng nguồn gốc lý luận của nó, đồng thời bắt đầu cuộc hành trình nghiên cứu nội dung tác phẩm.

Chương 1: Tuổi thọ ngắn hay dài

Chương 2: Hoạn nạn, được mất

Chương 3: Chức vị sang hèn

Chương 4: Xa gần, tốt xấu

Chương 5: Tổn thương, bệnh tật

Chương 6: Sự tốt xấu của người trong gia đình

Chương 7: Nhân đinh cát hung

Chương 8: Quan hệ vợ chồng con cái

Chương 9: Được và mất

Chương 10: Cuộc đời cao quý hay hèn mọn

Chương 11: Vận mệnh tổ tiên và bệnh tật của bản thân

Chương 12: Nguyên tắc và phương pháp đoán mệnh

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right