Nếp Cũ – Tín ngưỡng Việt Nam (Quyển thượng): Toan Ánh

Nếp Cũ – Tín ngưỡng Việt Nam (Quyển thượng): Toan Ánh

Nếp Cũ – Tín ngưỡng Việt Nam (Quyển thượng): Toan Ánh

Bộ sách Nếp cũ – Tín ngưỡng Việt Nam của tác giả Toan Ánh cung cấp cho người đọc những hiểu biết cần thiết về những phong tục, tập quán, lễ nghĩa phong hóa xưa nay của ông cha ta. Đọc để nhận ra những cái hay, cái đẹp và giữ gìn những vốn quý ấy mà đối nhân xử thế cho hợp lẽ đời, linh hoạt, nhân hòa… Quyển thượng trình bày hai phần là tín ngưỡng và tôn giáo. Quyển hạ trình bày phần còn lại đề tài này gồm: tôn giáo, mê tín dị đoan và lễ tiết.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right