Must-Know French: 4000 Từ Vựng Tiếng Pháp Thông Dụng Nhất – PDF

Must-Know French: 4000 Từ Vựng Tiếng Pháp Thông Dụng Nhất – PDF

Must-Know French: 4000 Từ Vựng Tiếng Pháp Thông Dụng Nhất – PDF

Cuốn sách “Must-know French: 4000 từ vựng tiếng pháp thông dụng nhất” cung cấp cho các bạn 4000 Từ vựng đem lại khả năng giao tiếp tiếng Pháp vượt trội, cuốn sách này thực sự hữu ích cho các bạn đã có 1 ít vốn tiếng anh.

Sách cung cấp:

  • Hơn 1000 cấu trúc câu thông dụng liên quan đến kinh doanh, du lịch và các giao tiếp thường ngày, chia làm 12 chủ đề chính, bao quát mọi vấn đề trong cuộc sống.
  • Trang bị hơn 50 mẹo cần biết để ghi nhớ tiếng Pháp.
  • Tự tin hơn trong tiếng Pháp với 100 bài tập thực hành và tự đánh giá.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right