Mẹo Giải Nghĩa Từ Hán Việt Và Chữa Lỗi Chính Tả – PDF

Mẹo Giải Nghĩa Từ Hán Việt Và Chữa Lỗi Chính Tả – PDF

Mẹo Giải Nghĩa Từ Hán Việt Và Chữa Lỗi Chính Tả – PDF

Khả năng giải thích từ Hán Việt để tiếp thu các tác phẩm văn học Việt Nam trung đại, văn Trung Quốc và nhất là sử dụng chúng trong giao tiếp cuộc sống. Trong các lỗi chính tả thì phổ nhất là sự lầm lẫn về dấu hỏi và dấu ngã. Đó là vì: Những người không phân biệt hỏi và ngã chiếm trên hai phần ba dân số. Chỉ ở đồng bằng Bắc Bộ sự phân biệt về dấu hỏi ngã mới thực sự chuẩn và ngay đồng bằng Bắc Bộ thì cũng chỉ những từ thuần Việt mới có sự phân biệt thực chính còn gặp những từ Hán Việt, vì người viết không nghe quen cho nên vẫn lẫn lộn; Con số những có dấu hỏi và dấu ngã chiếm một bộ phận to lớn trong vố từ Việt Nam.

Click Download Ebook Tại Đây

 

Related Post

leaf-right
leaf-right